Το Αρχαιολογικό Μουσείο της Λευκάδας

Αρχαιολογικό

Το Αρχαιολογικό Μουσείο Λευκάδας λειτουργεί από το 1999 και στεγάζεται στο κτίριο του πολιτιστικού κέντρου της πόλης. Οι τέσσερις αίθουσές του περιλαμβάνουν ευρήματα από την Παλαιολιθική Εποχή ως και τους Ρωμαϊκούς χρόνους.

Στην πρώτη αίθουσα εκτίθενται ευρήματα από τον ιδιωτικό και δημόσιο βίο των κατοίκων του νησιού. Η έκθεση αποτελείται από τεσσερις θεματικές ενότητες: την οικία, την παρασκευή και κατανάλωση βασικών ειδών διατροφής στην αρχαία Ελλάδα, τη νομισματοκοπία και την αλιεία. Εκτίθενται επίσης και ευρήματα σχετικά με την υφαντική από οικίες της Κλασικής και Ελληνιστικής περιόδου, αλλά και με τη μουσική όπως το σύμπλεγμα Νυμφών του 6ου αιώνα π.Χ.

Στη δεύτερη αίθουσα εκτίθενται ευρήματα της Γεωμετρικής περιόδου, όπως οι διπλοί πέλεκεις και των Κλασικών χρόνων, όπως το μικρογραφικό χάλκινο λοφίο του 6ου αιώνα π.Χ.

Στην τρίτη αίθουσα εκτίθενται ευρήματα σχετικά με τα ταφικά έθιμα όπως τεφροδόχοι, επιτύμβιες στήλες και ευρήματα από τα δύο νεκροταφεία του νησιού.

Στην τέταρτη αίθουσα, εκτίθενται παλαιολιθικά εργαλεία, θραύσματα αγγείων, χειροπελέκεις, κοσμήματα της εποχής του Χαλκού και άλλα.